Download Brave Browser
Best Browser In The World

I am a publisher – this site is not the company’s original website

You can download a browser from my website and support me

Nowe standardy prywatności w sieci

Przeglądarka Brave będzie wspierać społeczność internetową finansując i wspierając rozwój i utrzymanie list filtrów blokujących śledzenie i reklamy. Projekt używa wielu takich list, z których niektóre utrzymują Brave, niektóre rozwijane są przez społeczności internetowe (EasyList i EasyPrivacy), a inne generowane przez innych znakomitych działaczy ochrony prywatności w sieci. Listy filtrów zapobiegają udostępnianiu informacji przez witryny internetowe reklamodawcom i trackerom, przyspieszają ładowanie stron internetowych i oszczędzają dane oraz baterię.

Obecnie większość pracy z listą filtrów jest wykonywana przez ochotników. Brave będzie współpracować z Ryanem Brownem (znanym również jako „FanBoy” z „Fanboy Adblock Lists”), aby wspierać jego pracę nad EasyList i EasyPrivacy. Ryan jest obecnie głównym komentatorem tych list i utrzymuje je jako wolontariusz. Brave będzie teraz wspierał pracę Ryana, aby mógł nadal budować te listy dla wszystkich narzędzi, które z nich korzystają, i spędzać dodatkowy czas na rozwiązywaniu problemów, z jakimi spotykają się użytkownicy.

Tak jak w przypadku całej pracy Brave’a, cała praca Ryana będzie publiczna. Tam, gdzie jest to możliwe, jego ulepszenia zostaną przeniesione na popularne listy, takie jak EasyList i EasyPrivacy. Nawet w przypadkach, w których praca Ryana jest dla potrzeb Brave’a w większym stopniu osobliwa lub specyficzna, to nadal będzie publiczna w repozytoriach Brave.

Brave będzie kontynuować swoją pracę, chroniąc prywatność w sieci. Ulepszanie list filtrów to tylko jeden z wielu sposobów, w jaki firma dąży do tego celu. W nadchodzących miesiącach ogłosi wiele innych nowych projektów.

Polecam zajrzeć do oryginalnego tekstu, gdzie znajdziecie odnośniki do bardziej szczegółowych informacji:

Supporting The Web Privacy Community